دات نت نیوک
اخبار دانشکده غیرانتفاعی غیر دولتی رفاه

اطلاعیه

اطلاعیه

دانشکده رفاه به استناد "آیین نامه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان " در مقطع کارشناسی ارشد از بین دانشجویان دانشکده وخارج دانشکده بدون آزمون در رشتههای ذیل دانشجو می‌پذیرد:

۱.آموزش ریاضی  ۲.مطالعات فرهنگی  ۳.مشاوره خانواده ۴. روانشناسی عمومی  ۵. فقه و مبانی حقوق اسلامی ۶.حقوق خانواده
داوطلبان جهت اطلاع از ضوابط به اداره آموزش مراجعه فرمایید.

Related

Share