دات نت نیوک
اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

۱

دکترعزت خادمی

مشاوره و روانشناسی

۲

دکتر رضوان الله داد

مشاوره و روانشناسی

۳

دکترغزال زند کریمی

مشاوره و روانشناسی

۴

دکتر مریم دیبا واجاری

مشاوره و روانشناسی

۵

دکتر میرسعید جعفری

مشاوره و روانشناسی

۶

صالحه پیریائی

مشاوره و روانشناسی

۷

دکتر بهناز مرجانی

علوم تربیتی

۸

مرتضی گوهری پور

علوم تربیتی

۹

دکتر طاهره جعفری

مطالعات فرهنگی

۱۰

دکتر میثم فرخی

مطالعات فرهنگی

۱۱

دکتر زهرا لامع

فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۲

بشری کریمی

حقوق

۱۳

دکترامیر حسین آشنا

ریاضی و علوم کامپیوتر

۱۴

دکتر هاجر باختری

عمومی و معارف اسلامی

۱۵

دکتر لیلا کاملی فر

عمومی (زبانهای خارجی)

۱۶ الهام میریان عمومی (زبانهای خارجی)