دات نت نیوک
اعضای هیات علمی

 

ردیف

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

گروه

 

۱

 

دکترعزت خادمی

 

 

مشاوره و روانشناسی

 

۲

 

دکتر رضوان اله داد

 

 

مشاوره و روانشناسی

 

۳

 

دکترغزال زند کریمی

 

 

مشاوره و روانشناسی

 

۴

 

دکتر مریم دیبا واجاری

 

 

مشاوره و روانشناسی

 

۵

 

دکتر میرسعید جعفری

 

 

مشاوره و روانشناسی

 

۶

 

صالحه پیریائی

 

 

مشاوره و روانشناسی

 

      ۷  
الهام سادات سید جواد جواهری
مشاوره و روانشناسی

۸

 

دکتر بهناز مرجانی

 

 

علوم تربیتی

 

۹

 

مرتضی گوهری پور

 

 

علوم تربیتی

 

     ۱۰
دکتر فاطمه کریمی جعفری
 
علوم تربیتی
      ١١   
دکتر راحله میراسلامی
علوم تربیتی

۱۲

 

دکتر طاهره جعفری

 

 

مطالعات فرهنگی

 

١۳

 

دکتر میثم فرخی

 

 

مطالعات فرهنگی

 

۱۴

 

دکتر زهرا لامع

 

 

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

۱۶

 

بشری کریمی

 

 

حقوق

 

١۷

 

دکترامیر حسین آشنا

 

 

ریاضی و علوم کامپیوتر

 

۱۸

 

دکتر هاجر باختری

 

عمومی و معارف اسلامی

۱۹

 

دکتر لیلا کاملی فر

 

 

عمومی (زبانهای خارجی)

 

      ٢٠
الهام میریان
عمومی (زبانهای خارجی)