دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه- اخبار
نشست علمی کاربرد آموزه‌های اسلامی در روان‌درمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/13 | رویداد پاییزه دانشکده رفاه به مناسبت هفته پژوهش
((نشست علمی کاربرد آموزه‌های اسلامی در روان‌درمانی))
مقدمه‌ای بر روان‌درمانی (سخنران: دکتر غزال‌ زندکریمی) آموزه‌های اسلامی و روان‌درمانی (سخنران: دکتر مسعود جان‌بزرگی) مقایسه رویکردهای نوین و معنوی در روان‌درمانی (سخنران: دکتر روشنک خدابخش پیرکلانی)
دبیر جلسه: دکتر صالحه پیریایی
زمان برگزاری : دو شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ - ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰
به صورت آنلاین لینک ورود به جلسه : https://adobe۲.refah.ac.ir/s۴۰۰۱۴f۴۶df۵ea۳۲d۴c۹e۹۰a۴۷c۳/?proto=true
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه:
http://refah.ac.ir/find.php?item=1.63.560.fa
برگشت به اصل مطلب