دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه- مدیران گروه های آموزشی
مدیر گروه آموزش ریاضی و مهندسی کامپیوتر مدیر گروه آموزش ریاضی و مهندسی کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 

دکتر نسترن زنجانی
دکتری فناوری اطلاعات
شماره تماس:۳۵۰۷۴۳۱۳
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه:
http://refah.ac.ir/find-1.103.33.fa.html
برگشت به اصل مطلب