دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه- اداره پژوهش و فناوری
کارشناس پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/6 | 
 
مهندس سیده فاطمه موسوی نیا
مهندسی کامپیوتر
کارشناس پژوهش

شماره تماس:۳۵۰۷۴۲۷۶


فرزانه عبدالوهاب
کارشناسی ارشد فقه و حقوق
کارشناس پژوهش
شماره تماس:۳۵۰۷۴۲۷۶
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه:
http://refah.ac.ir/find-1.108.827.fa.html
برگشت به اصل مطلب