دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه- اداره پژوهش و فناوری
مدیر پژوهش و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/6 | 
دکتر عطیه مقدم فر

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

شماره تماس: ۳۵۰۷۴۳۱۵

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه:
http://refah.ac.ir/find-1.108.828.fa.html
برگشت به اصل مطلب