دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه- اطلاعیه ها
اطلاعیه معاونت آموزشی دانشکده رفاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/14 | 
اطلاعیه معاونت آموزشی دانشکده رفاه

به اطلاع شرکت کنندگان در پنجمین دوره دانش افزایی ضیافت اندیشه می رساند، ادامه مباحث این دوره با موضوع تاریخ و تمدن در روزهای سه شنبه و پنج شبه ۱۹ و ۲۱ مردادماه از ساعت ۸/۳۰  لغایت ۱۲/۳۰ برگزار می گردد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه:
http://refah.ac.ir/find.php?item=1.119.269.fa
برگشت به اصل مطلب