دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه- اطلاعیه ها
مراحل ورود به سامانه آموزش مجازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
مراحل ورود به سامانه آموزش مجازی


آدرس ورود : lms.refah.ac.ir
انتخاب بخش کلاسها 
انتخاب رشته تحصیلی 
انتخاب درس
درج شماره دانشجویی به عنوان username , password
  کلیک روی openlink  
ورود به فضای کلاس درس

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه:
http://refah.ac.ir/find.php?item=1.119.89.fa
برگشت به اصل مطلب