دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه- مدیر طرح و برنامه
مدیر طرح و برنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/22 | 
دکتر نسترن زنجانی

دکترای فناوری اطلاعات
شماره تماس ۳۵۰۷۴۳۱۳
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه:
http://refah.ac.ir/find-1.163.775.fa.html
برگشت به اصل مطلب