دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه- اخبار
دانشکده رفاه در روز شنبه تعطیل است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/11 | 
به اطلاع می رساند روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ دانشکده رفاه تعطیل می باشد.

روابط عمومی دانشکده رفاه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه:
http://refah.ac.ir/find.php?item=1.63.456.fa
برگشت به اصل مطلب