• photo_one
  • photo_two
  • photo_three
  • photo_four
  • photo_five
  • photo_six

ساعت سرور

دوشنبه 03 آذر 1393

اطلاعیه زمان مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد رشته های مطالعات فرهنگی و آموزش ریاضی

اطلاعیه زمان مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد رشته های مطالعات فرهنگی و آموزش ریاضی

معرفی شدگان محترم چند برابر ظرفیت رشته مطالعات فرهنگی روز شنبه 10 آبان از ساعت 9 الی 12 و معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته آموزش ریاضی روز شنبه 10 آبان از ساعت 14 الی 17 به منظور شرکت در مصاحبه به دانشکده رفاه به نشانی بهارستان - ضلع شرقی مجلس شورای اسلامی - ابتدای خیابان مردم - کوچه ندائی پور - دانشکده رفاه - طبقه اول مراجعه نمایند. 

لازم به یادآوری است که تاریخ مصاحبه فوق تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نیست.