چهارشنبه 8 تیر 1401
اطلاعیه ها آرشیو
اطلاعیه واحد آموزش
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
نکات ضروری امتحانات
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
اطلاعیه شماره ۴ امتحانات ۱۴۰۰۲
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
اطلاعیه شماره ۲ امتحانات ۱۴۰۰۲
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
اطلاعیه شماره ۱  امتحانات ۱۴۰۰۲
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
اطلاعیه امور مالی 
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
اطلاعیه مهم شروع کلاس های حضوری
یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
دانشکده رفاه در آینه آمار و افتخارات
100
قبولی مقاطع ارشد و دکتری
9
گروه های علمی
1032
دانشجو
753
فارغ التحصیلان
125
پایان نامه ها