مدیر آموزش مدیر آموزش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۲ | 
سمانه مرادی
کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی
شماره تماس:۳۵۰۷۴۲۵۹

دفعات مشاهده: 1317 بار   |   دفعات چاپ: 91 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر تحصیلات تکمیلی مدیر تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۲ | 
دکتر امیرحسین آشنا
دکتری مهندسی پزشکی
شماره تماس:۳۵۰۷۴۲۷۸

دفعات مشاهده: 1292 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارشناسان آموزش کارشناسان آموزش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۲ | 

عالیه عابدی
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
کارشناس دانشجویان دوره کارشناسی
شماره تماس:۳۵۰۷۴۲۷۵

فاطمه علی قارداشی
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
کارشناس دانشجویان دوره کارشناسی
شماره تماس:۳۵۰۷۴۳۳۳

مینا رافعی
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی
کارشناس فارغ التحصیل دانشجویان 
شماره تماس:۳۵۰۷۴۲۳۵


دفعات مشاهده: 1322 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارشناسان تحصیلات تکمیلی کارشناسان تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۲ | 

زهرا مجدی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
شماره تماس:۳۵۰۷۴۳۳۷


زهرا مزاری مقدم

دانشجوی دکتری الهیات  (تاریخ فرهنگ و تمدن)

شماره تماس:۳۵۰۷۴۲۸۲


دفعات مشاهده: 1311 بار   |   دفعات چاپ: 97 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر