دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

مدیر گروه حقوق مدیر گروه حقوق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۲ | 

دکتر مهزاد صفاری نیا
دکتری حقوق بین الملل عمومی

شماره تماس:۳۵۰۷۴۳۱۹


دفعات مشاهده: 2467 بار   |   دفعات چاپ: 146 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر گروه عمومی و اسلامی مدیر گروه عمومی و اسلامی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۲ | 
دکتر هاجر باختری
دکتری مدرسی معارف اسلامی
شماره تماس:۳۵۰۷۴۳۱۱

دفعات مشاهده: 2405 بار   |   دفعات چاپ: 149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر گروه ریاضی و کامپیوتر مدیر گروه ریاضی و کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۲ | 
دکتر امیرحسین آشنا
دکتری مهندسی پزشکی
شماره تماس:۳۵۰۷۴۲۷۸

دفعات مشاهده: 2438 بار   |   دفعات چاپ: 159 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر گروه علوم تربیتی مدیر گروه علوم تربیتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۲ | 
دکتر بهناز مرجانی
دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
شماره تماس:۳۵۰۷۴۳۲۰

دفعات مشاهده: 2489 بار   |   دفعات چاپ: 159 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۲ | 
دکتر زهرا لامع
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره)
شماره تماس:۳۵۰۷۴۳۱۵

دفعات مشاهده: 2474 بار   |   دفعات چاپ: 142 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر گروه مشاوره و روانشناسی مدیر گروه مشاوره و روانشناسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۲ | 
دکتر غزال زندکریمی
 دکتری روانشناسی
شماره تماس: ۳۵۰۷۴۳١۵

دفعات مشاهده: 2554 بار   |   دفعات چاپ: 155 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی مدیر گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۲ | 
دکتر میثم فرخی
دکتری فرهنگ و ارتباطات
شماره تماس:۳۵۰۷۴٢۵۰

دفعات مشاهده: 2383 بار   |   دفعات چاپ: 124 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر