مدیر گروه حقوق مدیر گروه حقوق

 | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 

دکتر مهزاد صفاری نیا
دکتری حقوق بین الملل عمومی

شماره تماس:۳۵۰۷۴۳۱۹


دفعات مشاهده: 5074 بار   |   دفعات چاپ: 226 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر گروه عمومی و اسلامی مدیر گروه عمومی و اسلامی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
دکتر هاجر باختری
دکتری مدرسی معارف اسلامی
شماره تماس:۳۵۰۷۴۳۱۱

دفعات مشاهده: 4959 بار   |   دفعات چاپ: 254 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر گروه ریاضی و کامپیوتر مدیر گروه ریاضی و کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
دکتر امیرحسین آشنا
دکتری مهندسی پزشکی
شماره تماس:۳۵۰۷۴۲۷۸

دفعات مشاهده: 4993 بار   |   دفعات چاپ: 261 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر گروه علوم تربیتی مدیر گروه علوم تربیتی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
آقای دکتر امینی زرین
دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
شماره تماس:۳۵۰۷۴۳۲۰

دفعات مشاهده: 5047 بار   |   دفعات چاپ: 243 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
دکتر زهرا لامع
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره)
شماره تماس:۳۵۰۷۴۳۱۵

دفعات مشاهده: 5031 بار   |   دفعات چاپ: 221 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر گروه مشاوره و روانشناسی مدیر گروه مشاوره و روانشناسی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
دکتر غزال زندکریمی
 دکتری روانشناسی
شماره تماس: ۳۵۰۷۴۳١۵

دفعات مشاهده: 5250 بار   |   دفعات چاپ: 241 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی مدیر گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
دکتر میثم فرخی
دکتری فرهنگ و ارتباطات
شماره تماس:۳۵۰۷۴٢۵۰

دفعات مشاهده: 4884 بار   |   دفعات چاپ: 176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر