کوثر دهدست کوثر دهدست

 | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 
مرتبه علمی: همکار علمی
گروه علمی: روانشناسی و مشاوره

دفعات مشاهده: 2250 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فاطمه فلاح تفتی فاطمه فلاح تفتی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 
مرتبه علمی: همکار علمی
گروه علمی: فقه و مبانی حقوق اسلامی

دفعات مشاهده: 2278 بار   |   دفعات چاپ: 107 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر میثم فرخی دکتر میثم فرخی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 

دکتر میثم فرخی

مرتبه علمی: استادیار

گروه علمی: ارتباطات و مطالعات فرهنگی

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3270 بار   |   دفعات چاپ: 221 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر امیرحسین آشنا دکتر امیرحسین آشنا

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

دکتر امیرحسین آشنا

مرتبه علمی: استادیار

گروه: مهندسی کامپیوتر/ آموزش ریاضی

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3320 بار   |   دفعات چاپ: 181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر هاجر باختری دکتر هاجر باختری

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

دکتر هاجر باختری

مرتبه علمی: استادیار

گروه علمی: معارف اسلامی

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3168 بار   |   دفعات چاپ: 173 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر رضوان الله داد دکتر رضوان الله داد

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

دکتر رضوان الله داد

مرتبه علمی: استادیار

گروه علمی: مشاوره

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3171 بار   |   دفعات چاپ: 155 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر زهرا لامع دکتر زهرا لامع

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

دکتر زهرا لامع

مرتبه علمی: استادیار

گروه علمی: فقه و مبانی حقوق

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3070 بار   |   دفعات چاپ: 174 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر غزال زندکریمی دکتر غزال زندکریمی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

دکتر غزال زندکریمی

مرتبه علمی: استادیار

گروه علمی: روانشناسی

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3274 بار   |   دفعات چاپ: 157 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر لیلا کاملی فر دکتر لیلا کاملی فر

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

دکتر لیلا کاملی فر

مرتبه علمی: استادیار

گروه علمی: آموزش زبان انگلیسی

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3095 بار   |   دفعات چاپ: 139 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر میر سعید جعفری​ دکتر میر سعید جعفری​

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

دکتر میر سعید جعفری​

مرتبه علمی:همکار علمی

گروه علمی: مشاوره

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3008 بار   |   دفعات چاپ: 145 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر مهزاد صفاری نیا دکتر مهزاد صفاری نیا

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

دکتر مهزاد صفاری نیا
مرتبه علمی:همکار علمی

گروه علمی: حقوق

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3031 بار   |   دفعات چاپ: 144 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مریم عظیمیان مریم عظیمیان

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

مریم عظیمیان

مرتبه علمی: همکار علمی

گروه علمی: علوم تربیتی

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3193 بار   |   دفعات چاپ: 175 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

الهام سادات میریان الهام سادات میریان

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

الهام سادات میریان

مرتبه علمی:همکار علمی

گروه علمی: آموزش زبان انگلیسی

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3100 بار   |   دفعات چاپ: 167 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر نسترن زنجانی دکتر نسترن زنجانی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

دکتر نسترن زنجانی

مرتبه علمی: استادیار

گروه علمی: مهندسی کامپیوتر

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3016 بار   |   دفعات چاپ: 144 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر صالحه پیریایی دکتر صالحه پیریایی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

دکتر صالحه پیریایی

مرتبه علمی: همکار علمی

گروه علمی: روانشناسی

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3155 بار   |   دفعات چاپ: 195 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر مریم دیبا واجاری دکتر مریم دیبا واجاری

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

دکتر مریم دیبا واجاری

مرتبه علمی: همکار علمی

گروه علمی: مشاوره

رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 3074 بار   |   دفعات چاپ: 150 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر زهرا عسگری نژاد دکتر زهرا عسگری نژاد

 | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 

دکتر زهرا عسگری نژاد

مرتبه علمی:همکار علمی

گروه علمی: مهندسی کامپیوتر
رزومه علمی و پژوهشی


دفعات مشاهده: 2985 بار   |   دفعات چاپ: 171 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر