چهارشنبه 5 مهر 1402
اطلاعیه ها آرشیو
اطلاعیه امور مالی دانشکده رفاه
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
نحوه ارزشیابی اساتید
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ حذف اضطراری
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
اطلاعیه ارزشیابی اساتید
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
دانشکده رفاه در آینه آمار و افتخارات
215
قبولی مقاطع ارشد و دکتری
9
گروه های علمی
1214
دانشجو
1348
فارغ التحصیلان
262
پایان نامه ها