چهارشنبه 6 بهمن 1400
دانشکده رفاه در آینه آمار و افتخارات
100
قبولی مقاطع ارشد و دکتری
9
گروه های علمی
1032
دانشجو
753
​دانش آموختگان
125
پایان نامه های دانشجویی