چهارشنبه 19 بهمن 1401
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر غلامعلی احمدی
علوم تربیتی
علوم تربیتی
2
دکتر علیرضا امینی زرین
علوم تربیتی
علوم تربیتی
3
دکتر هاجر باختری ابراهیم سرایی
دروس عمومی و معارف اسلامی
دروس عمومی و معارف اسلامی
4
دکتر صالحه پیریایی
روانشناسی
روانشناسی
6
دکتر کوثر دهدست
مشاوره
مشاوره
7
دکتر مليحه رجايي
علوم تربیتی
علوم تربیتی
8
دکتر نسترن زنجانی
مهندسی کامپیوتر/ آموزش ریاضی
مهندسي كامپيوتر
9
دکتر غزال زندکریمی
روانشناسی
روانشناسی
11
دکتر زهرا عسكری نژاد اميري
مهندسی کامپیوتر/ آموزش ریاضی
مهندسي كامپيوتر
12
دکتر میثم فرخی
علوم ارتباطات اجتماعي
علوم ارتباطات اجتماعی
13
دکتر لیلا کاملی فر
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
14
دکتر زهرا لامع
فقه و مبانی حقوق
فقه و مبانی حقوق
15
دکتر عطیه مقدم فر
فقه و مبانی حقوق
فقه و مبانی حقوق
16
دکتر الهام سادات میریان
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی