سه شنبه 5 مهر 1401
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر امیرحسین آشنا
مهندسی کامپیوتر/ آموزش ریاضی
مهندسی کامپیوتر/ آموزش ریاضی
2
دکتر غلامعلی احمدی
علوم تربیتی
علوم تربیتی
3
دکتر علیرضا امینی زرین
علوم تربیتی
علوم تربیتی
4
دکتر هاجر باختری ابراهیم سرایی
دروس عمومی و معارف اسلامی
دروس عمومی و معارف اسلامی
5
دکتر صالحه پیریایی
روانشناسی
روانشناسی
7
دکتر کوثر دهدست
مشاوره
مشاوره
8
دکتر مليحه رجايي
علوم تربیتی
علوم تربیتی
9
دکتر نسترن زنجانی
مهندسی کامپیوتر/ آموزش ریاضی
مهندسي كامپيوتر
10
دکتر غزال زندکریمی
روانشناسی
روانشناسی
12
دکتر زهرا عسكری نژاد اميري
مهندسی کامپیوتر/ آموزش ریاضی
مهندسي كامپيوتر
13
دکتر میثم فرخی
علوم ارتباطات اجتماعي
علوم ارتباطات اجتماعی
14
دکتر لیلا کاملی فر
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
15
دکتر زهرا لامع
فقه و مبانی حقوق
فقه و مبانی حقوق
16
دکتر عطیه مقدم فر
فقه و مبانی حقوق
فقه و مبانی حقوق
17
دکتر الهام سادات میریان
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی