پنجشنبه 9 تیر 1401

بایگانی بخش آیین‌نامه‌های آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مقررات و آیین‌نامه‌های دوره کارشناسی

مقررات و آیین‌نامه‌های دوره کارشناسی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مقررات و آیین‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد

مقررات و آیین‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد