سه شنبه 14 آذر 1402

بایگانی بخش خدمات الکترونیک

img_yw_news
یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ -

نشریات دانشکده رفاه

https://journal.refah.ac.ir/

img_yw_news
دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹ -

سما لایو

http://samalive.ir/

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ -

آموزش مجازی

http://lms.refah.ac.ir/

img_yw_news
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ -

سامانه مکاتبات

http://saman.refah.center/

img_yw_news
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ -

سامانه آموزشی

http://hamava.refah.ac.ir

img_yw_news
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ -

سامانه سفارش غذا

http://dining.refah.ac.ir/

img_yw_news
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ -

کتابخانه الکترونیک

http://library.refah.ac.ir/