جمعه 18 آذر 1401

بایگانی بخش دانشکده رفاه در آینه آمار و افتخارات

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

قبولی مقاطع ارشد و دکتری

100

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

گروه های علمی

9

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

دانشجو

1032

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

فارغ التحصیلان

753

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

پایان نامه ها

125