سه شنبه 14 آذر 1402

بایگانی بخش دانشکده رفاه در آینه آمار و افتخارات

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

قبولی مقاطع ارشد و دکتری

215

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

گروه های علمی

9

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

دانشجو

1214

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

فارغ التحصیلان

1348

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

پایان نامه ها

262