بایگانی بخش دانشکده رفاه در آینه آمار و افتخارات

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

قبولی مقاطع ارشد و دکتری

100

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

گروه های علمی

10

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

دانشجو

1080

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

​دانش آموختگان

800

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

پایان نامه های دانشجویی

125