سه شنبه 14 آذر 1402

بایگانی بخش درباره ما

img_yw_news
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ -

درباره دانشکده رفاه

دانشکده غیردولتی - غیرانتفاعی رفاه ویژه خواهران در سال ۱۳۸۹ با دریافت مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوز شماره ۱۵۰۷۳/۲۲ پایه گذاری گردید و فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود.