چهارشنبه 5 مهر 1402

بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ -

مسابقه ی احکام شرعی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ -

مسابقه ی احکام شرعی

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ -

 آموزش فنون اجرا

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ -

کارگاه سبک زندگی متعادل

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲ -

مسابقه ی احکام شرعی

img_yw_news
شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ -

کارگاه گذر از اضطراب

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ -

کارگاه آشنایی با یادگیری ماشین

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ -

نشست معلم و ریاضی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ -

بازدید از کانون اصلاح و تربیت

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ -

نشست علمی آموزشبازی

img_yw_news
سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ -

کلاس آمادگی مسابقه اصول فقه

img_yw_news
سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ -

مسابقه ی احکام شرعی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

اکران فیلم بازیکن شماره یک آمــاده

img_yw_news
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

نشست علمی حقـــوق رسانــــه

img_yw_news
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

کارگاه مصاحبه خبری

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

بازدید از موزه ارتباطات

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

اردوی تفریحی اوشان

صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1