چهارشنبه 8 تیر 1401

بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ -

مرحله دوم مسابقه برنامه نویسی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ -

بررسی مبانی حکم ولایت مرد بر زن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ -

آشنایی با دوره تخصصی سواد رسانه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ -

مسابقه برنامه نویسی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ -

رسالت ما در زندگی چیست؟

img_yw_news
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ -

آموزش گزارش نویسی

img_yw_news
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ -

تفسیر نقاشی کودکان

img_yw_news
پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

آشنایی با روش تحلیل مکالمه

img_yw_news
پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

حقوق کودک در فضای مجازی

img_yw_news
شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

نقش رسانه ها در جهاد تبیین

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ -

کارگاه روزه داری و سلامت روان

img_yw_news
یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰ -

معرفی خبرگزاری تسنیم

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ -

معرفی باشگاه فیلم سوره

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ -

معرفی سازمان مجازی سراج

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ -

جلسه خوانش کتاب مغالطات

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ -

نقد انیمیشن کوتاه Bao

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1